Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

柔和的(比较级) rou2 he2 de5 bi3 jiao4 ji2 blander
波美(比重计) bo1 mei3 bi3 zhong4 ji4 baume
流血的(比较级) liu2 xie3 de5 bi3 jiao4 ji2 bloodier
淡色的(比较级) dan4 se4 de5 bi3 jiao4 ji2 blonder
秃的(比较级) tu1 de5 bi3 jiao4 ji2 balder
空弹(比较级) kong1 dan4 bi3 jiao4 ji2 blanker
篮球比赛lan2 qiu2 bi3 sai4
粗壮的(比较级) cu1 zhuang4 de5 bi3 jiao4 ji2 burlier
精明的(比较级) jing1 ming2 de5 bi3 jiao4 ji2 brainier
膨胀的(比较级) peng2 zhang4 de5 bi3 jiao4 ji2 baggier
英哥伦比亚大学ying1 ge1 lun2 bi3 ya4 da4 xue2
要旨(比较级) yao4 zhi3 bi3 jiao4 ji2 briefer
轻快活泼的(比较级) qing1 kuai4 huo2 po1 de5 bi3 jiao4 ji2 brisker
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.