Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

阿比西尼亚的 a1 bi3 xi1 ni2 ya4 de5 Abyssinian
高比重的 gao1 bi3 zhong4 de5 hyperbaric
比较起来 bi3 jiao4 qi3 lai2
徵文比赛zheng1 wen2 bi3 sai4
演讲比赛yan3 jiang3 bi3 sai4
货比三家不吃亏huo4 bi3 san1 jia1 bu4 chi1 kui1 shop around first and you won't get ripped off (idiom)
卢比安纳lu2 bi3 an1 na4 Ljubljana, capital of Slovenia (Tw)
哇沙比wa1 sha1 bi3 wasabi (loanword)
情比金坚qing2 bi3 jin1 jian1 love is more solid than gold (idiom)
有得一比you3 de2 yi1 bi3 can be compared
比下去bi3 xia4 qu4 to defeat
比捕bi3 bu3 Taiwan pr. [bi4 bu3]
比翼双飞bi3 yi4 shuang1 fei1 fig. two hearts beating as one
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.