Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

苦挣 ku3 zheng1
蒸了zheng1 le5
蒸化 zheng1 hua4
蒸去zheng1 qu4
蒸掉zheng1 diao4
蒸暑zheng1 shu3
蒸气重整zheng1 qi4 chong2 zheng3 steam reforming (chemistry)
蒸沙成饭 zheng1 sha1 cheng2 fan4
蒸湘区zheng1 xiang1 qu1 Zhengxiang district of Hengyang city 衡陽市衡阳市[Heng2 yang2 shi4], Hunan
蒸溜 zheng1 liu1
蒸溜器 zheng1 liu1 qi4
蒸溜所 zheng1 liu1 suo3
蒸溜液 zheng1 liu1 ye4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.