Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xiong2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

韩国han2 guo2 South Korea (Republic of Korea)
大树da4 shu4 tree
三民san1 min2 Sanmin district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan
冈山gang1 shan1 Okayama prefecture in southwest of Japan's main island Honsh 本州[Ben3 zhou1]
林园lin2 yuan2 Linyuan township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
永安yong3 an1 Yong'an or Yung'an township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
弥陀mi2 tuo2 abbr. for 阿彌陀佛阿弥陀佛
永仁yong3 ren2 Yongren county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州楚雄彝族自治州[Chu3 xiong2 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
美浓mei3 nong2 Meinung town in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
楚雄chu3 xiong2 Chuxiong county level city, capital of Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州楚雄彝族自治州[Chu3 xiong2 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1] in central Yunnan
楠梓nan2 zi3 Nanzi or Nantzu district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan
燕巢yan4 chao2 Yanchao township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
冈山镇gang1 shan1 zhen4 (N) Kangshan (town in Taiwan)

Found 96 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.