Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

新社xin1 she4 news society
北县bei3 xian4 abbr. for 台北縣台北县[Tai2 bei3 xian4], Taipei county in north Taiwan
文部wen2 bu4 Tang dynasty equivalent of 吏部, personnel office
水里shui3 li3 Shuili township in Nantou county 南投縣南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
大城da4 cheng2 Dacheng county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
山上shan1 shang4 Shanshang township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
大树da4 shu4 tree
东山dong1 shan1 Tungshan township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
西湖xi1 hu2 Xihu or West lake (place name)
盐水yan2 shui3 saltwater
大安da4 an1 Ta'an township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
宝山bao3 shan1 Baoshan or Paoshan township in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
田中tian2 zhong1 Tanaka (name)

Found 628 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.