Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "situations" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

变通bian4 tong1 pragmatic
能屈能伸neng2 qu1 neng2 shen1 flexible
进退维谷jin4 tui4 wei2 gu3 trapped
兵来将敌,水来土堰bing1 lai2 jiang4 di2 shui3 lai2 tu3 yan4 different situations call for different action
紧急情况部部 jin3 ji2 qing2 kuang4 bu4 bu4 Ministry of Emergency Situations
在紧急情况下 zai4 jin3 ji2 qing2 kuang4 xia4 in emergency situations
切合实际qie4 he2 shi2 ji4 corresponding to reality
兵来将挡,水来土掩bing1 lai2 jiang4 dang3 shui3 lai2 tu3 yan3 different situations call for different action

Found 8 Results.

Search again
or refine your search with our Advanced Search options.