Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "lin2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

资源zi1 yuan2 resource (such as manpower or tourism)
和政he2 zheng4 Hezheng county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu
子洲zi3 zhou1 Zishou County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi
多伦duo1 lun2 Duolun county in Xilin Gol league 錫林郭勒盟锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia
兴安xing1 an1 Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia
云县yun2 xian4 Yun county in Lincang 臨滄临沧[Lin2 cang1 , Yunnan
七星qi1 xing1 Qixing district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi
河东he2 dong1 Ha Dong
绿林lu4 lin2 green wood
莅临li4 lin2 to visit (more formal than 光臨光临[guang1 lin2])
全州quan2 zhou1 Chonju
虎尾hu3 wei3 Huwei town in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
东势dong1 shi4 Dongshi or Tungshih township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan

Found 232 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.