Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "li4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

非洲fei1 zhou1 African
美洲mei3 zhou1 the Americas
立委li4 wei3 abbr. for 立法委員會立法委员会[li4 fa3 wei3 yuan2 hui4]
澳洲ao4 zhou1 Australian continent
普罗pu3 luo2 proletariat
义大利yi4 da4 li4 Italy
西湖xi1 hu2 Xihu or West lake (place name)
大湖da4 hu2 Dahu or Tahu township in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
竹南zhu2 nan2 Zhunan or Chunan town in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
造桥zao4 qiao2 Zaoqiao or Tsaochiao township in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
头份镇tou2 fen4 zhen4 (N) Toufen (town in Taiwan)
泰安tai4 an1 taian
通霄tong1 xiao1 Tongxiao or Tunghsiao town in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan

Found 97 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.