Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Yin2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

宁夏ning2 xia4 Ningxia Hui Autonomous Region, abbr. 寧宁[Ning2], capital Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1]
光大guang1 da4 splendid
地支di4 zhi1 Twelve Terrestrial Branches
中行zhong1 hang2 abbr. for 中國銀行中国银行[Zhong1 guo2 Yin2 hang2 Bank of China, BOC
贺兰he4 lan2 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
靖远jing4 yuan3 Jingyuan county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
永宁yong3 ning2 Yongning county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
灵武ling2 wu3 Lingwu county level city in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
平川ping2 chuan1 Pingchuan district of Baiyin city 白銀市白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu
世行shi4 hang2 abbr. for 世界銀行世界银行[Shi4 jie4 Yin2 hang2]
会宁hui4 ning2 Huining county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
世银shi4 yin2 World Bank
中国人民银行zhong1 guo2 ren2 min2 yin2 hang2 People's Bank of China (PBOC)

Found 32 Results.

 1 2 3 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.