Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Ri4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

莒县ju3 xian4 Jun county in Rizhao 日照[Ri4 zhao4], Shandong
日经ri4 jing1 abbr. for Nikkei 225 index 日經指數日经指数[Ri4 jing1 zhi3 shu4]
植树节zhi2 shu4 jie2 Arbor Day (March 12th), also known as National Tree Planting Day 全民義務植樹日全民义务植树日[Quan2 min2 Yi4 wu4 Zhi2 shu4 Ri4]
人民网ren2 min2 wang3 People.com
岚山lan2 shan1 Lanshan district of Rizhao city 日照市[Ri4 zhao4 shi4], Shandong
金正恩jin1 zheng4 en1 Kim Jong-eun (c. 1983-), third son of Kim Jong-il 金正日[Jin1 Zheng4 ri4], Supreme leader of North Korea from 2011
七七事变qi1 qi1 shi4 bian4 Marco Polo Bridge Incident of 7th July 1937, regarded as the beginning of the Second Sino-Japanese War 抗日戰爭抗日战争[Kang4 Ri4 Zhan4 zheng1]
卢沟桥事变lu2 gou1 qiao2 shi4 bian4 Marco Polo Bridge Incident of 7th July 1937, regarded as the beginning of the Second Sino-Japanese War 抗日戰爭抗日战争[Kang4 Ri4 Zhan4 zheng1]
统汉字tong3 han4 zi4 Unihan
远日点yuan3 ri4 dian3 higher apsis
东港区dong1 gang3 qu1 Donggang district of Rizhao city 日照市[Ri4 zhao4 shi4], Shandong
五莲县wu3 lian2 xian4 Wulian county in Rizhao 日照[Ri4 zhao4], Shandong
岚山区lan2 shan1 qu1 Lanshan district of Rizhao city 日照市[Ri4 zhao4 shi4], Shandong

Found 17 Results.

 1 2 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.