Querying dictionary for English phrase "%county" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

地区di4qu1local
资源zi1yuan2resource (such as manpower or tourism)
新社xin1she4news society
自治县zi4zhi4xian4autonomous county
县委xian4wei3county committee
和政he2zheng4Hezheng county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu
桃园县tao2yuan2xian4Taoyuan county in Taiwan
子洲zi3zhou1Zishou County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi
高雄gao1xiong2gaoxiong
高雄县gao1xiong2xian4Gaoxiong or Kaohsiung county in southwest Taiwan
彰化县zhang1hua4xian4Zhanghua or Changhua county in west Taiwan
xian4a district
安县an1xian4An county in Mianyang 綿陽绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan
Found 3596 Results.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.