Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

苏富比su1fu4bi3Sotheby's auction house
计时比赛ji4shi2bi3sai4timed race
豪伊杜・比豪尔州hao2yi1du4bi4hao2er3zhou1Hajd-Bihar county in east Hungary on the border with Romania, capital Debrecen 德布勒森
贝比硷bei4bi3jian3biberine
跨栏比赛kua4lan2bi3sai4hurdling
路上比终点更有意义lu4shang5bi3zhong1dian3geng4you3yi4yi4The road means more than the destination.
过程比终点更美guo4cheng2bi3zhong1dian3geng4mei3The process is more beautiful than the outcome.
通过比较tong1guo4bi3jiao4through a comparison
阿达比尔a1da2bi3er3Ardabil in Azerbaijan region of Iran
霍比特人huo4bi3te4ren2The Hobbit by J.R.R. Tolkien 托爾金托尔金
马上比武ma3shang4bi3wu3jousting
鲜美无比xian1mei3wu2bi3matchless
比尔姜德bi3er3jiang1de2Birjand
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.