Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

隔行如隔ge2xing2ru2ge2
静如处女动如脱兔jing4ru2chu3nv3dong4ru2tuo1tu4
面如冠玉mian4ru2guan1yu4
面如土色mian4ru2tu3se4
面如桃花mian4ru2tao2hua1
面如灰土mian4ru2hui1tu3
面色如土mian4se4ru2tu3
音容如在yin1rong2ru2zai4
韶华如驶shao2hua2ru2shi3
颐指如意yi2zhi1ru2yi4
风景如画feng1jing3ru2hua4
风雨如磐feng1yu3ru2pan2
飘洒自如piao1sa3zi4ru2
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.