Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

积案如山ji1an4ru2shan1
穆如清风mu4ru2qing1feng1
突如其然tu2ru2qi2ran2
箭如雨下jian4ru2yu3xia4
纳谏如流na4jian4ru2liu2
纵横自如zong1heng2zi4ru2
缄口如瓶jian1kou3ru2ping2
缩放自如suo1fang4zi4ru2
罪恶如山zui4e4ru2shan1
美女如云mei3nu3ru2yun2
美如冠玉mei3ru2guan1yu4
美如天仙mei3ru2tian1xian1
耳闻不如一见er3wen2bu4ru2yi1jian4
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.