Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

泪如泉涌lei4ru2quan2yong3
洁白如玉jie2bai2ru2yu4
流汗如血liu2han4ru2xie3
浩如烟气hao4ru2yi2qi4
清纯如一qing1chun2ru2yi1
清贫如洗qing1pin2ru2xi3
温暖如春wen1nuan3ru2chun1
潇洒自如xiao1sa3zi4ru2
灯光如昼deng1guang1ru2zhou4
爱乡如家ai4xi4ru2ji2
爱才如命ai4cai2ru2ming4
爱校如家ai4xiao4ru2ji2
爱钱如命ai4qian2ru2ming4
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.