Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

春光如海chun1guang1ru2hai3
暴躁如雷bao4zao4ru2lei2
更是如此geng1shi4ru2ci3
月光如水yue4guang1ru2shui3
月明如昼yue4ming2ru2zhou4
有如神助you3ru2shen2zhu4
末如之何mo4ru2zhi1he2
本该如此ben3gai1ru2ci3
机变如神ji1bian4ru2shen2
杀人如芥sha1ren2ru2gai4
杀人如草sha1ren2ru2cao3
果如其言guo3ru2qi2yan2
树犹如此人何以堪shu4you2ru2ci3ren2he2yi3kan1
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.