Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

愁绪如麻chou2xu4ru2ma1
慌如隔世huang1ru2ge2shi4
慎终如始shen4zhong1ru2shi3
我感到如释重负wo3gan3dao4ru2shi4zhong4fu4
按堵如故an4du3ru2gu4
挥洒自如hui1sa3zi4ru2
掌声如雷zhang3sheng1ru2lei2
控制裕如kong4zhi4yu4ru2
摩肩如云ma1jian1ru2yun2
收放自如shou1fang4zi4ru2
收缩自如shou1suo1zi4ru2
救人如救jiu4ren2ru2jiu4
救人如救火jiu4ren2ru2jiu4huo3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.