Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

应答如响ying1da2ru2xiang3
应答如流ying1da2ru2liu2
度日如岁du4ri4ru2sui4
弃之如敝屣qi4zhi1ru2bi4xi3
弹指如飞dan4zhi1ru2fei1
强手如云qiang2shou3ru2yun2
归心如箭gui1xin1ru2jian4
形如槁木xing2ru2gao3mu4
往事如梦wang3shi4ru2meng4
往事如烟wang3shi4ru2yi2
心如刀割xin1ru2dao1ge1
心如古井xin1ru2gu3jing3
心如木石xin1ru2mu4shi2
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.