Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

多说不如多做duo1shuo1bu4ru2duo1zuo4
夜凉如水ye4liang2ru2shui3
大笔如椽da4bi3ru2chuan2
天保九如tian1bao3jiu3ru2
奉如神明feng4ru2shen2ming2
奔走如市ben1zou3ru2shi4
奔驰如飞ben1chi2ru2fei1
好死不如hao3si3bu4ru2
好死不如歹活hao3si3bu4ru2dai3huo2
如上所示者ru2shang4suo3shi4zhe3
如上所述者ru2shang4suo3shu4zhe3
如上述ru2shang4shu4
如下所示者ru2xia4suo3shi4zhe3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.