Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

何必如此he2bi4ru2ci3
作如是观zuo4ru2shi4guan1
使功不如使过shi3gong1bu4ru2shi3guo4
例如说是li4ru2shu2shi4
依然如我yi1ran2ru2
倘不如此tang3bu4ru2ci3
假如会jia3ru2hui4
假如能jia3ru2neng2
假如说jia3ru2shuo1
健壮如牛jian4zhuang4ru2niu2
光阴如电guang1yin1ru2dian4
光阴如箭guang1yin1ru2jian4
冠盖如云guan1gai4ru2yun2
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.