Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

救场如救火jiu4chang3ru2jiu4huo3the show must go on (idiom)
文如其人wen2ru2qi2ren2the writing style mirrors the writer (idiom)
胆小如鼠dan3xiao3ru2shu3gutless
药补不如食补yao4bu3bu4ru2shi2bu3the benefits of medicine are not as great as those of good nutrition
行礼如仪xing2li3ru2yi4to perform the ritual bows
赤贫如洗chi4pin2ru2xi3impoverished
不论如何bu2lun4ru2he2
假如有jia3ru2you3
小晶亮如珠的(最高级)xiao3jing1liang4ru2zhu1de5zui4gao1ji2beadiest
小晶亮如珠的(比较级)xiao3jing1liang4ru2zhu1de5bi3jiao4ji2beadier
气势如虹qi4shi4ru2hong2
骨瘦如柴的(比较级)gu3shou4ru2chai2de5bi3jiao4ji2bonier
假如是jia3ru2shi4
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.