Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

西可巴比妥xi1ke3ba1bi3tuo3seconal
诺沃西比尔斯克nuo4wo4xi1bi3er3si1ke4novosibirsk
谢尔比xie4er3bi3Shelby
贝雷比bei4lei2bi3Bereby
货币比较表huo4bi4bi3jiao4biao3cambist
赞比亚人zan4bi3ya4ren2zambian
运动比赛地yun4dong4bi3sai4di5athletically
运动比赛转播yun4dong4bi3sai4zhuan3bo1sportscast
进行马上枪术比赛jin4xing2ma3shang4qiang1shu4bi3sai4joust
透射比率tou4she4bi3lv4transmittivity
通用比重计tong1yong4bi3zhong4ji4panhydrometer
酒精比重计jiu3jing1bi3zhong4ji4alcoholometer
醋酸比重测定法cu4suan1bi3zhong4ce4ding4fa3acetometry
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.