Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

测电流比计ce4dian4liu2bi3ji4logometer
测银比重计ce4yin2bi3zhong4ji4argentometer
海比hai3bi3Highby
液体比重测定ye4ti1bi3zhong4ce4ding4hydrometry
液体比重计ye4ti1bi3zhong4ji4hydrometer
温度比学wen1du4bi3xue2hygrostatics
热比重计re4bi3zhong4ji4thermohydrometer
烯丙新戊巴比妥xi1bing3xin1wu4ba1bi3tuo3neallymalum
焦距比数jiao1ju4bi3shu4f-number
特比德烧结耐热合金te4bi3de2shao1jie2nai4re4he2jin1Turbide
特比斯通高强度黄铜te4bi3si1tong1gao1qiang2du4huang2tong2Turbiston
甲基苯巴比妥jia3ji1ben3ba1bi3tuo3mephytal
相互比较xiang1hu4bi3jiao4intercomparison
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.