Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

视如shi4ru2
视如己出shi4ru2ji3chu1
视死如生shi4si3ru2sheng1
视死如饴shi4si3ru2yi2
视民如伤shi4min2ru2shang1
视民如子shi4min2ru2zi3
视险如夷shi4xian3ru2yi2
话虽如此hua4sui1ru2ci3be that as it may
请将不如激将qing3jiang4bu4ru2ji1jiang4lit. to dispatch a general is not as effective as to excite a general
谏争如流jian4zheng1ru2liu2
身贫如洗shen1pin2ru2xi3
轻如qing1ru2
远非如此yuan3fei1ru2ci3far from it being so (idiom)
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.