Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比如县bi3ru2xian4Biru county, Tibetan: 'Bri ru rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet
求人不如qiu2ren2bu4ru2
求贤如渴qiu2xian2ru2ke3
泪如雨下lei4ru2yu3xia4tears falling like rain (idiom)
炳如日星bing3ru2ri4xing1
焚如之祸fen2ru2zhi1huo4
爆燥如雷bao4zao4ru2lei2
爱厂如家ai4chang3ru2jia1
玉露如珠yu4lu4ru2zhu1jade dew like pearls (idiom)
甘之如荠gan1zhi1ru2ji4
甘死如饴gan1si3ru2yi2
甜如蜜tian2ru2mi4
畏之如虎wei4zhi1ru2hu3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.