Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如火如茶ru2huo3ru2cha2magnificent
如火如荼地ru2huo3ru2tu2de5blazingly
如狐的ru2hu2de5foxy
如猫的ru2mao1de5catty
如约ru2yue1
如获至宝ru2huo4zhi4bao3as if gaining the most precious treasure
如蝇逐臭ru2ying2zhu2chou4the crowd runs after trash
如诗如画ru2shi1ru2hua4poetic and picturesque
如银的ru2yin2de5slivery
如鸟的ru2diao3de5birdy
学如逆水行舟,不进则退xue2ru2ni4shui3xing2zhou1bu4jin4ze2tui4Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
守身如玉shou3shen1ru2yu4to remain chaste
岁月如流sui4yue4ru2liu2the flow of time
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.