Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

流动比率liu2dong4bi3lv4
甘比亚共和国gan1bi3ya3gong4he2guo2
精明的 (比较级)jing1ming2de5bi3jiao4ji2cageier
精神略不正常的(比较级)jing1shen2lve4bu4zheng4chang2de5bi3jiao4ji2battier
膝部向外弯曲的(比较级)xi1bu4xiang4wai4wan1qu1de5bi3jiao4ji2bandier
讲得比...多jiang3de2bi3duo1outtalk
走得比..快zou3de2bi3kuai4outwalk
非比寻常fei1bi3xun2chang2
一山还比一山高yi1shan1huan2bi3yi1shan1gao1
一年比一年yi1nian2bi3yi1nian2
一般比yi1ban1bi3
上场比赛shang4chang3bi3sai4
下场比赛xia4chang3bi3sai4
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.