Home
  
  
  
  Dictionary
  
  
  
  Annotator
  
  
  
  IME
  
  
  
  About

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

辉煌的(比较级)hui1huang2de5bi3jiao4ji2brighter
香的(比较级)xiang1de5bi3jiao4ji2balmier
骨瘦如柴的(比较级)gu3shou4ru2chai2de5bi3jiao4ji2bonier
黑色(比较级)hei1se4bi3jiao4ji2blacker
朗读比赛lang3du2bi3sai4
比照办理bi3zhao4ban4li3
比赛规则bi3sai4gui1ze2
比过去bi3guo4qu4
担任比赛实况转播或说明的广播员dan1ren4bi3sai4shi2kuang4zhuan3bo1huo4shuo1ming2de5guang3bo1yuansportscaster
比来比去bi3lai2bi3qu4
说法兰德斯语的比利时人shuo1fa3lan2de2si1yu3de5bi3li4shi2ren2Fleming
[比对方] 瞪眼得更凶bi3dui4fang1deng4yan3de2geng1xiong1outstare
[比赛] 最后直线赛程bi3sai4zui4hou4zhi2xian4sai4cheng2homestretch
Found 1930 Results. [First Page]    [Prev]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    [Next]    [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.