Home
  
  
  
  Dictionary
  
  
  
  Annotator
  
  
  
  IME
  
  
  
  About

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

柔和的(比较级)rou2he2de5bi3jiao4ji2blander
波美(比重计)bo1mei3bi3zhong4ji4baume
流血的(比较级)liu2xie3de5bi3jiao4ji2bloodier
淡色的(比较级)dan4se4de5bi3jiao4ji2blonder
秃的(比较级)tu1de5bi3jiao4ji2balder
空弹(比较级)kong1dan4bi3jiao4ji2blanker
篮球比赛lan2qiu2bi3sai4
粗壮的(比较级)cu1zhuang4de5bi3jiao4ji2burlier
精明的(比较级)jing1ming2de5bi3jiao4ji2brainier
膨胀的(比较级)peng2zhang4de5bi3jiao4ji2baggier
英哥伦比亚大学ying1ge1lun2bi3ya4da4xue2
要旨(比较级)yao4zhi3bi3jiao4ji2briefer
轻快活泼的(比较级)qing1kuai4huo2po1de5bi3jiao4ji2brisker
Found 1930 Results. [First Page]    [Prev]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    [Next]    [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.