Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

阿比西尼亚的a1bi3xi1ni2ya4de5Abyssinian
高比重的gao1bi3zhong4de5hyperbaric
比较起来bi3jiao4qi3lai2
徵文比赛zheng1wen2bi3sai4
演讲比赛yan3jiang3bi3sai4
货比三家不吃亏huo4bi3san1jia1bu4chi1kui1shop around first and you won't get ripped off (idiom)
卢比安纳lu2bi3an1na4Ljubljana, capital of Slovenia (Tw)
哇沙比wa1sha1bi3wasabi (loanword)
情比金坚qing2bi3jin1jian1love is more solid than gold (idiom)
有得一比you3de2yi1bi3can be compared
比下去bi3xia4qu4to defeat
比捕bi3bu3Taiwan pr. [bi4 bu3]
比翼双飞bi3yi4shuang1fei1fig. two hearts beating as one
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.