Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

成比例的cheng2bi3li4de5proportionate
按照小比例画制的an4zhao4xiao3bi3li4hua4zhi4de5small-scale
放逐到巴比伦后的fang4zhu2dao4ba1bi3lun2hou4de5postexilic
无与伦比的wu2yu3lun2bi3de5anequaled
无可比拟的wu2ke3bi3ni3de5unexampled
无法相比的东西wu2fa3xiang1bi3de5dong1xi1disparate
比丈夫身分低微的妻子bi3zhang4fu1shen1fen1di1wei1de5qi1zi3left-hand wife
比上不足/比下有余bi3shang4bu4zu2bi3xia4you3yu2can pass muster
比上不足比下有馀bi3shang4bu4zu2bi3xia4you3yu2can pass muster
比例的bi3li4de5ratable
比利时人的bi3li4shi2ren2de5belgia
比利时的货币单位bi3li4shi2de5huo4bi4dan1wei4belga
比喻性的bi3yu4xing4de5metaphorical
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.