Home
  
  
  
  Dictionary
  
  
  
  Annotator
  
  
  
  IME
  
  
  
  About

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

十万卢比shi2wan4lu2bi3lac
哥伦比亚的ge1lun2bi3ya4de5Colombian
圣经中的比喻之解释sheng4jing1zhong1de5bi3yu4zhi1jie3shi4tropology
埃塞俄比亚人民民主共和国ai1sai4e2bi3ya4ren2min2min2zhu3gong4he2guo2People's Democratic Republic of Ethiopia
埃塞俄比亚的ai1sai4e2bi3ya4de5Ethiopic
大利比里亚人民社会主义民众国da4li4bi3li3ya4ren2min2she4hui4zhu3yi4min2zhong4guo2Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriy
大力无比的女人da4li4wu2bi3de5nv3ren2Titaness
大比目鱼的肉片da4bi3mu4yu2de5rou4pian4flitch
字或比喻的误用zi4huo4bi3yu4de5wu4yong4catachresis
安排比赛的人an1pai2bi3sai4de5ren2matchmaker
密西西比河的mi4xi1xi1bi3he2de5Mississippian
巴比伦的ba1bi3lun2de5Babylonian
带著希望去旅行,比到达终点更美好dai4zhu4xi1wang4qu4lv3xing2bi3dao4da2zhong1dian3geng1mei3hao3It is better to travel hopefully than to arrive.
Found 1930 Results. [First Page]    [Prev]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    [Next]    [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.