Home
  
  
  
  Dictionary
  
  
  
  Annotator
  
  
  
  IME
  
  
  
  About

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

狄格比di2ge2bi3Digby
玛比ma3bi3
现实比小说更离奇xian4shi2bi3xiao3shuo1geng1li2qi2truth is stranger than fiction
琐比巴suo3bi3ba1
甘比gan1bi3
疏割比纳shu1ge1bi3na4
皇家加勒比海游轮公司huang2jia1jia1le4bi3hai3you2lun2gong1si1Royal Caribbean Cruise Lines
盖茨比gai4ci2bi3Gatsby
相对比较xiang1dui4bi3jiao4relatively
相比大人xiang1bi3da4ren2in comparison with an adult
相比而言xiang1bi3er2yan2to raise a comparison
科比奥ke1bi3ao4Copiao
笔胜于刀文比武强bi3sheng4yu2dao1wen2bi3wu3qiang2the pen is mightier than the sword (idiom)
Found 1930 Results. [First Page]    [Prev]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    [Next]    [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.